Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol tot wijziging van de Bijlage bij het Protocol tot vaststelling van een Benelux tarief van invoerrechten, ondertekend te Brussel op 15 juni 1970

Algemeen

Verdragsnummer 008747
Datum totstandkoming 22-09-1998
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 1998, 260Ne, Fr

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 22-09-1998
Luxemburg 22-09-1998 24-08-2001 (R)
Nederlanden, het Koninkrijk der 22-09-1998 05-01-2000 (R)

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Protocol tot vaststelling van een Benelux-tarief van invoerrechten 15-06-1970 Brussel
Naar boven