Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Verdrag betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen

Algemeen

Verdragsnummer 009052
Datum totstandkoming 05-10-1961
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 04-02-1969
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1971, 228
Geconsolideerde tekst 0002011

Gewaarmerkt afschrift

Opmerking

Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 18-09-1971 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 18-09-1971
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-01-1986
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
China
Duitsland 22-10-1968 19-07-1971 (R) 17-09-1971
Frankrijk 29-11-1961 11-09-1972 (R) 10-11-1972
Italië 15-12-1961 22-02-1995 (R) 23-04-1995
Joegoslavië (< 25-06-1991) 05-10-1961
Letland 24-01-2001 (T) 25-03-2001
Litouwen 23-10-2001 (T) 22-12-2001
Luxemburg 03-01-1963 13-10-1967 (R) 04-02-1969
Nederlanden, het Koninkrijk der 30-11-1962 20-07-1971 (R) 18-09-1971
Oostenrijk 28-11-1966 12-03-1975 (R) 11-05-1975
Polen 26-05-1993 (T) 25-07-1993
Portugal 29-09-1967 06-12-1968 (R) 04-02-1969
Spanje 27-05-1986 22-05-1987 (R) 21-07-1987
Turkije 25-08-1983 (T) 24-10-1983
Zwitserland 18-11-1964 09-12-1966 (R) 04-02-1969

Uitbreiding

China

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Macau SAR 20-12-1999

Portugal

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Macau (<20-12-1999) 01-04-1969 20-12-1999

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen 12-06-1902 's-Gravenhage
Naar boven