Verdrag

Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

Algemeen

Verdragsnummer 009287
Datum totstandkoming 22-03-2000
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-04-2001
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-27434-1 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0001210

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-04-2001
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 22-03-2000 27-01-2001 (R) 01-04-2001
Denemarken 22-03-2000 29-03-2001 (R) 01-04-2001
Duitsland 22-03-2000 09-01-2001 (R) 01-04-2001 29-03-2017 01-01-2018
Luxemburg 22-03-2000 28-03-2001 (R) 01-04-2001
Nederlanden, het Koninkrijk der 22-03-2000 13-02-2001 (R) 01-04-2001
Zweden 22-03-2000 20-12-2000 (R) 01-04-2001

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens 09-02-1994 Brussel
Naar boven