Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Verdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie

Algemeen

Verdragsnummer 011089
Datum totstandkoming 12-07-2005
Plaats totstandkoming Cardiff
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-2006
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 30340
Goedkeuringswet 2006, 279
Geconsolideerde tekst 0001810

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-2006
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Duitsland 12-07-2005 08-11-2005 (R) 01-07-2006
Frankrijk 12-07-2005 25-11-2005 (R) 01-07-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 12-07-2005 23-06-2006 (R) 01-07-2006
Verenigd Koninkrijk 12-07-2005 30-12-2005 (R) 01-07-2006
Naar boven