Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Algemeen

Verdragsnummer 011129
Datum totstandkoming 21-11-1986
Plaats totstandkoming Moskou
Voorlopige toepassing
In werking 27-09-1987
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-01-2021
Tractatenblad
  • 1987, 45Ne, En
  • 1987, 152goedkeuring, inwerkingtreding
  • 1996, 302beëindiging voortgezette toepassing Oekraïne
  • 1998, 38voortgezette toepassing Moldavië, Tadzjikistan, Russische Federatie
  • 1998, 205beëindiging voortgezette toepassing Russische Federatie
  • 2021, 63beëindiging voortgezette toepassing Tadzjikistan
Kamerstuk 0000113003
Geconsolideerde tekst 0002167

Opmerking

De Overeenkomst werd tot 1 januari 2021 toegepast in de relatie met Tadzjikistan. Voor meer informatie, zie besluit IZV 2021-0000011119 zoals gepubliceerd in Stcrt. 2021, 33356, raadpleegbaar via https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-33356.html

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 27-09-1987 01-01-2021
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven