Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

Algemeen

Verdragsnummer 011792
Datum totstandkoming 07-06-2007
Plaats totstandkoming Luxemburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-03-2009
Terugwerkende kracht 01-01-2007
Buiten werking 01-01-2014
Tractatenblad
Kamerstuk kst-12479
Goedkeuringswet 2008, 400
Geconsolideerde tekst 0003144

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-03-2009 01-01-2007 01-01-2014
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 09-02-2009 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Bulgarije 19-11-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Cyprus 11-01-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Denemarken 14-02-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Duitsland 16-09-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Estland 04-07-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Finland 24-01-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Frankrijk 01-08-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Griekenland 21-10-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Hongarije 20-06-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Ierland 08-04-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Italië 22-02-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Letland 05-11-2007 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Litouwen 24-09-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Luxemburg 12-01-2009 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Malta 29-05-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Nederlanden, het Koninkrijk der 21-10-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Oostenrijk 19-12-2007 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Polen 10-11-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Portugal 15-10-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Roemenië 09-12-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Slovenië 27-11-2007 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Slowakije 02-04-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Spanje 24-01-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Tsjechië 25-02-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Verenigd Koninkrijk 25-02-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014
Zweden 26-06-2008 (R) 01-03-2009 01-01-2014

Kindverdrag(en)

Naar boven