Verdrag

Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en 2) de introductie overeen te komen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden van een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht

Algemeen

Verdragsnummer 011924
Datum totstandkoming 21-10-2010
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-05-2014
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-32650-1 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0001210

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-05-2014
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 21-10-2010 22-01-2014 (R) 01-05-2014 31-03-2019
Denemarken 21-10-2010 27-01-2011 (R) 01-05-2014
Duitsland 21-10-2010 12-12-2012 (R) 01-05-2014 29-03-2017 01-01-2018
Luxemburg 21-10-2010 29-04-2014 (R) 01-05-2014
Nederlanden, het Koninkrijk der 21-10-2010 29-03-2011 (R) 01-05-2014
Zweden 21-10-2010 08-05-2013 (R) 01-05-2014

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens 09-02-1994 Brussel
Naar boven