Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001

Algemeen

Verdragsnummer 012195
Datum totstandkoming 23-06-2009
Plaats totstandkoming Berlijn
Voorlopige toepassing
In werking 01-09-2013
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2009, 116Ne, Fr
  • 2013, 124goedkeuring, inwerkingtreding Nederland (het Europese deel)
Kamerstuk
Geconsolideerde tekst 0001563

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-09-2013
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven