Verdrag

Wijzigingen van Bijlagen 6 en 9 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

Algemeen

Verdragsnummer 013111
Datum totstandkoming 12-06-2014
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2015
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2015, 25 (externe link)En, vert. Ne; wijziging Bijlage 9, terinzagelegging wijziging Bijlage 6; inwerkingtreding
  • 2023, 107 (externe link)buitenwerkingtreding Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Kamerstuk kst-30952-181 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0003523

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2015
Nederland (Bonaire) 01-01-2015 18-10-2024
Nederland (Sint Eustatius) 01-01-2015 18-10-2024
Nederland (Saba) 01-01-2015 18-10-2024
Aruba 01-01-2015 18-10-2024
Curaçao 01-01-2015 18-10-2024
Sint Maarten 01-01-2015 18-10-2024

Moederverdrag(en)

Naar boven