Verdrag

Wijziging van regels 14, 21, 26 van het Reglement en van het Overzicht van taksen bij de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's -Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

Algemeen

Verdragsnummer 013421
Datum totstandkoming 11-10-2016
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-04-2023
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0006367

Opmerking

De wijziging van regel 14 is op 1 april 2023 in werking getreden. De wijziging van de regels 21 en 26 zullen op een nader te bepalen datum in werking treden.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-04-2023
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven