Verdrag

Wijziging van artikel 2 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

Algemeen

Verdragsnummer 013556
Datum totstandkoming 12-10-2017
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-35023-1 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0003523

Opmerking

Tegen voorgestelde wijziging is bezwaar gemaakt. Overeenkomstig artikel 59, lid 4, van de overeenkomst wordt de wijziging geacht niet te zijn aanvaard en wordt deze niet van kracht.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire) 18-10-2024
Nederland (Sint Eustatius) 18-10-2024
Nederland (Saba) 18-10-2024
Aruba 18-10-2024
Curaçao 18-10-2024
Sint Maarten 18-10-2024

Moederverdrag(en)

Naar boven