Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland

Algemeen

Verdragsnummer 013668
Datum totstandkoming 27-01-2021
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 20Ne
Kamerstuk 35831
Goedkeuringswet 2021, 526
Geconsolideerde tekst 0005640

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 27-01-2021 06-01-2022 (R)
Cyprus 27-01-2021 17-12-2021 (R)
Duitsland 27-01-2021
Estland 08-02-2021 06-01-2022 (R)
Finland 27-01-2021 29-11-2021 (R)
Frankrijk 27-01-2021 27-01-2022 (R)
Griekenland 27-01-2021 09-08-2021 (R)
Ierland 27-01-2021 22-12-2021 (R)
Italië 27-01-2021
Letland 27-01-2021 22-07-2021 (R)
Litouwen 27-01-2021 02-12-2021 (R)
Luxemburg 27-01-2021 04-10-2021 (R)
Malta 27-01-2021 09-08-2021 (R)
Nederlanden, het Koninkrijk der 27-01-2021 30-11-2021 (R)
Oostenrijk 27-01-2021 28-06-2021 (R)
Portugal 27-01-2021 18-01-2022 (R)
Slovenië 27-01-2021 15-09-2021 (R)
Slowakije 27-01-2021 18-05-2021 (R)
Spanje 27-01-2021 04-11-2021 (R)
Naar boven