Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

Algemeen

Verdragsnummer 013785
Datum totstandkoming 31-01-2020
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2020, 116terinzagelegging; inwerkingtreding
Geconsolideerde tekst 0001586

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2021
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) 26-05-2000 Genève
Naar boven