Verdrag

Wijzigingen van de Bijlagen bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

Algemeen

Verdragsnummer 013869
Datum totstandkoming 17-06-2021
Plaats totstandkoming Londen
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-2022
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-30952-406 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0003241

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-2022
Nederland (Bonaire) 01-11-2022
Nederland (Sint Eustatius) 01-11-2022
Nederland (Saba) 01-11-2022
Aruba 01-11-2022
CuraƧao 01-11-2022
Sint Maarten 01-11-2022

Moederverdrag(en)

Naar boven