Verdrag

Wijziging van regels 5, 17, 21 en 37 van het Reglement bij de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

Algemeen

Verdragsnummer 013879
Datum totstandkoming 08-10-2021
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2022
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2022, 49 (externe link)En, Fr, vert. Ne; inwerkingtreding
Geconsolideerde tekst 0006367

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2022
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven