Verdrag

Besluit van de Raad van Bestuur van 14 december 2021 tot toevoeging van een nieuwe regel 56a in en wijziging van de regels 56 en 135 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag, en tot wijziging van artikel 2 van het Taksenreglement (CA/D 2/21)

Algemeen

Verdragsnummer 013898
Datum totstandkoming 14-12-2021
Plaats totstandkoming München
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-2022
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2022, 54 (externe link)En, Fr, vert. Ne; inwerkingtreding
Geconsolideerde tekst 0003819

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-2022
Nederland (Bonaire) 01-11-2022
Nederland (Sint Eustatius) 01-11-2022
Nederland (Saba) 01-11-2022
Aruba
Curaçao 01-11-2022
Sint Maarten 01-11-2022

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) 05-10-1973 München
Naar boven