Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag)

Algemeen

Verdragsnummer 002382
Datum totstandkoming 05-10-1973
Plaats totstandkoming München
Voorlopige toepassing
In werking 07-10-1977
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
 • 1975, 108Fr, En
 • 1976, 101correctie Fr.; vert. Ne.
 • 1977, 144correctie vert.Ne.; goedkeuring; inwerkingtreding; partijgegevens
 • 1978, 91En, Fr, vert; wijziging Uitvoeringsreglement 20-10-1977 en 24-02-1978; reglement betreffende taksen
 • 1979, 73En, Fr., vert. wijziging Verdrag 21-12-1978, wijziging Uitvoeringsreglement 21-12-1978
 • 1981, 213En, Fr. vert. wijzigingen Uitvoeringsreglement 30-11-1979, 11-12-1980 en 04-06-1981
 • 1985, 81En, Fr, vert. wijziging Uitvoeringsreglement 14-02-1985
 • 1987, 175En, Fr, wijzigingen Uitvoeringsreglement 05-12-1986 en 4 besluiten van 05-06-1987
 • 1988, 53Vert. Ne; wijzigingen Uitvoeringsreglement 05-12-1986 en 05-06-1987
 • 1988, 129En, Fr, vert. wijziging Uitvoeringsreglement 10-06-1988
 • 1989, 48En, Fr, vert. wijziging Uitvoeringsreglement 08-12-1988
 • 1991, 103En, Fr, wijziging Uitvoeringsreglement 2 besluiten van 07-12-1990
 • 1991, 167Vert. Ne; wijziging Uitvoeringsreglement 2 besluiten van 07-12-1990
 • 1992, 47En, Fr; Akte van Herziening van artikel 63 van het Verdrag van 17-12-1991
 • 1992, 113Vert. Ne; Akte van Herziening van artikel 63 van het Verdrag van 17-12-1991
 • 1994, 47En, Fr. vert. Ne; wijziging Uitvoeringsreglement 09-12-1993; goedkeuring Akte van Herziening art. 63
 • 1995, 198Inwerkingtreding Akte van Herziening van artikel 63 van het Verdrag
 • 2007, 130Inwerkingtreding voor de Nederlandse Antillen Akte van Herziening van artikel 63 van het Verdrag
 • 2007, 232correctie datum inwerkingtreding voor de Nederlandse Antillen Akte van Herziening artikel 63
 • 2012, 1En, Fr wijzigingen Verdrag en Uitvoeringsreglement; inwerkingtreding
 • 2013, 127En, Fr, iwtr. Besluit d.d. 27-06-2012; vert. Ne wijzigingen Verdrag en Uitvoeringsreglement
 • 2014, 66En, Fr, vert. Ne. Besluiten d.d. 16-10-2013 en 13-12-2013; inwerkingtreding
 • 2015, 63En, Fr, vert. Ne. wijziging 15-10-2014 Uitvoeringsreglement; inwerkingtreding
 • 2016, 2En, Fr, vert. Ne wijzigingen Uitvoeringsreglement 14-10-2015, inwerkingtreding
 • 2017, 34En, Fr, vert. Ne; wijzigingen Uitvoeringsreglement 30-06-2016 en 14-12-2016; inwerkingtreding
 • 2017, 130En, Fr, vert. Ne. wijziging Uitvoeringsreglement 29-06-2017; inwerkingtreding
 • 2017, 168En, Fr, vert. Ne, wijziging Uitvoeringsreglement 28-06-2017; inwerkingtreding
 • 2018, 33En, Fr, vert. Ne. wijziging Uitvoeringsreglement 13-12-2017; inwerkingtreding
 • 2018, 168En, Fr, vert. Ne. wijziging Uitvoeringsreglement 28-06-2018; inwerkingtreding
 • 2019, 76En, Fr, vert. Ne. wijziging Uitvoeringsreglement 28-03-2019; inwerkingtreding
 • 2020, 46En, Fr, vert. Ne. wijziging Uitvoeringsreglement 12-12-2019; inwerkingtreding
 • 2020, 78En, Fr, vert. Ne. wijziging Uitvoeringsreglement 27-03-2020; inwerkingtreding
 • 2021, 25En, Fr, vert. Ne. wijziging Uitvoeringsreglement 15-12-2020; inwerkingtreding
 • 2021, 44En, Fr, vert. Ne. wijziging Uitvoeringsreglement 15-12-2020; inwerkingtreding
Kamerstuk kst-
Goedkeuringswet 1977, 7
Geconsolideerde tekst 0003819

Opmerking

Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 04-04-2007 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 07-10-1977
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 11-02-2010 (T) 01-05-2010
België 05-10-1973 14-07-1977 (R) 07-10-1977
Bulgarije 30-04-2002 (T) 01-07-2002
Cyprus 14-01-1998 (T) 01-04-1998
Denemarken 05-10-1973 30-10-1989 (R) 01-01-1990
Duitsland 05-10-1973 07-07-1976 (R) 07-10-1977
Estland 30-04-2002 (T) 01-07-2002
Finland 29-12-1995 (T) 01-03-1996
Frankrijk 05-10-1973 01-07-1977 (R) 07-10-1977
Griekenland 05-10-1973 24-07-1986 (R) 01-10-1986
Hongarije 28-10-2002 (T) 01-01-2003
Ierland 05-10-1973 11-05-1992 (R) 01-08-1992
IJsland 31-08-2004 (T) 01-11-2004
Italië 05-10-1973 29-09-1978 (R) 01-12-1978
Kroatië 31-10-2007 (T) 01-01-2008
Letland 05-04-2005 (T) 01-07-2005
Liechtenstein 05-10-1973 21-01-1980 (R) 01-04-1980
Litouwen 03-09-2004 (T) 01-12-2004
Luxemburg 05-10-1973 07-07-1977 (R) 07-10-1977
Malta 01-12-2006 (T) 01-03-2007
Monaco 05-04-1974 27-09-1991 (R) 01-12-1991
Nederlanden, het Koninkrijk der 05-10-1973 28-02-1977 (R) 07-10-1977
Noord-Macedonië 28-10-2008 (T) 01-01-2009
Noorwegen 05-10-1973 05-10-2007 (R) 01-01-2008
Oostenrijk 11-01-1974 27-02-1979 (R) 01-05-1979
Polen 30-12-2003 (T) 01-03-2004
Portugal 14-10-1991 (T) 01-01-1992
Roemenië 12-12-2002 (T) 01-03-2003
San Marino 21-04-2009 (T) 01-07-2009
Servië 15-07-2010 (T) 01-10-2010
Slovenië 18-09-2002 (T) 01-12-2002
Slowakije 14-04-2002 (T) 01-07-2002
Spanje 24-07-1986 (T) 01-10-1986
Tsjechië 30-04-2002 (T) 01-07-2002
Turkije 16-08-2000 (T) 01-11-2000
Verenigd Koninkrijk 05-10-1973 03-03-1977 (R) 07-10-1977
Zweden 05-10-1973 17-02-1978 (R) 01-05-1978
Zwitserland 05-10-1973 20-04-1977 (R) 07-10-1977

Uitbreiding

Frankrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Bassas da India 07-10-1977
Clipperton 07-10-1977
Europa-eiland 07-10-1977
Frans Guyana 07-10-1977
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden 07-10-1977
Frans-Polynesië 07-10-1977
Glorioso-eilanden 07-10-1977
Guadeloupe 07-10-1977
Juan de Nova-eiland 07-10-1977
Martinique 07-10-1977
Mayotte 07-10-1977
Nieuw Caledonië 07-10-1977
Réunion 07-10-1977
Sint Pierre en Miquelon 07-10-1977
Tromelin 07-10-1977
Wallis en Futuna 07-10-1977

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Man 07-10-1977

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 20-10-1977 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 24 februari 1978 tot wijziging van de Franse tekst van Regel 85, Paragraaf 1, van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 24-02-1978 München
Besluit van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie van 24 februari 1978 betreffende het opnemen van een nieuwe Regel 106a in het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 24-02-1978 München
Besluit van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie betreffende de wijziging van een tijdslimiet in artikel 152, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag 21-12-1978 München
Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 21-12-1978 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 30 november 1979 tot invoeging van een Regel 85a in het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 30-11-1979 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 30 november 1979 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 30-11-1979 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 11 december 1980 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 11-12-1980 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 4 juni 1981 tot invoeging van een nieuwe Regel 85b in het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 04-06-1981 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 14 februari 1985 tot wijziging van Regel 85 in het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 14-02-1985 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 5 december 1986 tot wijziging van Regel 37 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 05-12-1986 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 5 juni 1987 tot wijziging van Regels 90 en 102 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 05-06-1987 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 5 juni 1987 tot wijziging van Regel 31 en 51 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 05-06-1987 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 5 juni 1987 tot wijziging van de Regels 24 en 36 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 05-06-1987 Wenen
Besluit van de Raad van Bestuur van 5 juni 1987 tot wijziging van Regel 85(1) van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 15-06-1987 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 10 juni 1988 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 10-06-1988 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 8 december 1988 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 08-12-1988 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 7 december 1990 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag en het Reglement betreffende de verschuldigde taksen 07-12-1990 München
Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973 17-12-1991 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 9 december 1993 tot wijziging van Regel 102, eerste lid, van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 09-12-1993 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 13 december 1994 tot wijziging van het Europees Octrooiverdrag, het Uitvoeringsreglement en het Reglement betreffende Taksen 13-12-1994 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 20 oktober 1995 tot wijziging van het Europees Octrooiverdrag 20-10-1995 Lissabon
Besluit van de Raad van Bestuur van 14 juni 1996 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 14-06-1996 Berlijn
Besluit van de Raad van Bestuur van 5 december 1996 tot wijziging van het Europees Octrooiverdrag en het Uitvoeringsreglement 05-12-1996 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 10 december 1998 tot wijziging van het Europees Octrooiverdrag en het Uitvoeringsreglement 10-12-1998 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 16 juni 1999 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 16-06-1999 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 13 oktober 1999 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag en het Reglement betreffende taksen 13-10-1999 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 11 oktober 2000 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 11-10-2000 München
Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien 17-10-2000 Londen
Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien 29-11-2000 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 28 juni 2001 tot aanneming van de nieuwe tekst van het Europees Octrooiverdrag 28-06-2001 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 28 juni 2001 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag en het reglement betreffende taksen 28-06-2001 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 28 juni 2001 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 28-06-2001 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 28 juni 2001 inzake de overgangsbepalingen ingevolge artikel 7 van de Akte tot herziening van het Europees Octrooiverdrag van 29 november 2000 28-06-2001 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 18 oktober 2001 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 18-10-2001 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 18 oktober 2001 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 18-10-2001 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 18 oktober 2001 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 18-10-2001 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 13 december 2001 tot wijziging van Regel 29, tweede lid, van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 13-12-2001 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 12 december 2002 tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 2000 12-12-2002 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 9 december 2004 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag en het Reglement betreffende taksen 09-12-2004 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 9 december 2004 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 09-12-2004 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 9 december 2004 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag en het Reglement betreffende taksen 09-12-2004 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 27 oktober 2005 tot wijziging van het Europees Octrooiverdrag 27-10-2005 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 7 december 2006 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 2000 07-12-2006 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 6 maart 2008 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag 06-03-2008 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 21 oktober 2008 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (CA/D 4/08) 21-10-2008 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 25 maart 2009 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (CA/D 2/09) 25-03-2009 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 25 maart 2009 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (CA/D 3/09) 25-03-2009 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 27 oktober 2009 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (CA/D 20/09) 27-10-2009 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 28 oktober 2009 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (CA/D 18/09) 28-10-2009 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 26 oktober 2010 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (CA/D 12/10) 26-10-2010 's-Gravenhage
Besluit van de Raad van Bestuur van 26 oktober 2010 tot wijziging van Regel 36 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (CA/D 16/10) 26-10-2010 's-Gravenhage
Besluit van de Raad van Bestuur van 26 oktober 2010 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag en het Reglement betreffende taksen (CA/D 2/10) 26-10-2010 's-Gravenhage
Besluit van de Raad van Bestuur van 27 juni 2012 tot wijziging van Regel 53 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 7/12) 27-06-2012 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 16 oktober 2013 tot wijziging van Regels 36, 38 en 135 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 15/13) 16-10-2013 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 16 oktober 2013 tot wijziging van Regels 135 en 164 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 17/13) 16-10-2013 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 13 december 2013 tot wijziging van Regel 103 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 16/13) 13-12-2013 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 13 december 2013 tot wijziging van Regel 6 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag en artikel 14(1) van het Taksenreglement (CA/D 19/13) 13-12-2013 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 15 oktober 2014 tot wijziging van de regels 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 en 134 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 6/14) 15-10-2014 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 14 oktober 2015 tot wijziging van de regel 82 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 9/15) 14-10-2015 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 14 oktober 2015 tot wijziging van de regel 147 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 10/15) 14-10-2015 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 30 juni 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 6/16) 30-06-2016 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 14 december 2016 tot wijziging van de regels 51 en 162 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 17/16) 14-12-2016 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 28 juni 2017 tot wijziging van de regels 32 en 33 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 3/17) 28-06-2017 's-Gravenhage
Besluit van de Raad van Bestuur van 29 juni 2017 tot wijziging van de regels 27 en 28 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 6/17) 29-06-2017 's-Gravenhage
Besluit van de Raad van Bestuur van 13 december 2017 tot wijziging van de regel 51 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 13/17) 13-12-2017 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 28 juni 2018 tot wijziging van de regel 154(1) van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag en artikel 4 van de disciplinaire voorschriften voor erkende gemachtigden (CA/D 6/18) 28-06-2018 's-Gravenhage
Besluit van de Raad van Bestuur van 28 maart 2019 tot wijziging van de regel 126(1) van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 2/19) 28-03-2019 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 12 december 2019 tot wijziging van regel 103 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 14/19) 12-12-2019 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 27 maart 2020 tot wijziging van regel 142 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag en artikel 2 van het Taksenreglement (CA/D 2/20) 27-03-2020 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 15 december 2020 tot wijziging van de regels 117 en 118 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 12/20) 15-12-2020 München
Besluit van de Raad van Bestuur van 15 december 2020 tot wijziging van de regels 19 en 143 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 11/20) 15-12-2020 München
Naar boven