Verdrag

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985

Algemeen

Verdragsnummer 004288
Datum totstandkoming 27-11-1990
Plaats totstandkoming Parijs
Voorlopige toepassing 28-11-1990
In werking 01-07-1997
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1993, 140

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 28-11-1990 01-07-1997
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 27-11-1990 31-03-1993 (R) 01-07-1997
Duitsland 27-11-1990 (O) 01-07-1997
Frankrijk 27-11-1990 10-04-1997 (R) 01-07-1997
Italië 27-11-1990 15-03-1994 (R) 01-07-1997
Luxemburg 27-11-1990 31-03-1993 (R) 01-07-1997
Nederlanden, het Koninkrijk der 27-11-1990 22-05-1997 (R) 01-07-1997
Naar boven