Verdrag

Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen

Algemeen

Verdragsnummer 000058
Datum totstandkoming 14-06-1985
Plaats totstandkoming Schengen
Voorlopige toepassing 15-06-1985
In werking 02-03-1986
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 0000120571 (externe link)

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 15-06-1985 02-03-1986
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 14-06-1985 (O) 02-03-1986
Bulgarije 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Cyprus 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Denemarken 25-03-2001 (T) 25-03-2001
Duitsland 14-06-1985 (O) 02-03-1986
Estland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Finland 25-03-2001 (T) 25-03-2001
Frankrijk 14-06-1985 (O) 02-03-1986
Griekenland 01-12-1997 (T) 01-12-1997
Hongarije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
IJsland 25-03-2001 (T) 25-03-2001
Italië 01-07-1997 (T) 01-07-1997
Letland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Liechtenstein 19-12-2011 (T) 19-12-2011
Litouwen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Luxemburg 14-06-1985 (O) 02-03-1986
Malta 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Nederlanden, het Koninkrijk der 14-06-1985 31-01-1986 (R) 02-03-1986
Noorwegen 25-03-2001 (T) 25-03-2001
Oostenrijk 01-12-1997 (T) 01-12-1997
Polen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Portugal 01-05-1995 (T) 01-05-1995
Roemenië 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Slovenië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Slowakije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Spanje 01-05-1995 (T) 01-05-1995
Tsjechië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Zweden 25-03-2001 (T) 25-03-2001
Zwitserland 12-12-2008 (T) 12-12-2008

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen 19-06-1990 Schengen
Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985 27-11-1990 Parijs
Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Portugese Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend op 14 juni 1985 te Schengen, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek 25-06-1991 Bonn
Protocol betreffende de toetreding van de Regering van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek 25-06-1991 Bonn
Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek 06-11-1992 Madrid
Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek 28-04-1995 Brussel
Protocol betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985 19-12-1996 Luxemburg
Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Finland tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985 19-12-1996 Luxemburg
Protocol betreffende de toetreding van de Regering van het Koninkrijk Zweden tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985 19-12-1996 Luxemburg
Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Portugese Republiek, de Helleense Republiek, de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, Partijen bij het Akkoord en bij de Overeenkomst van Schengen, en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de afschaffing van de personencontroles aan de gemeenschappelijke grenzen 19-12-1996 Luxemburg
Naar boven