Verdrag

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek

Algemeen

Verdragsnummer 004727
Datum totstandkoming 25-06-1991
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing 26-06-1991
In werking 01-05-1995
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1993, 372

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 26-06-1991 01-05-1995
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 25-06-1991 31-03-1993 (R) 01-05-1995
Duitsland 25-06-1991 (O) 01-05-1995
Frankrijk 25-06-1991 23-03-1995 (R) 01-05-1995
Italië 25-06-1991 22-04-1994 (R) 01-05-1995
Luxemburg 25-06-1991 31-03-1993 (R) 01-05-1995
Nederlanden, het Koninkrijk der 25-06-1991 30-07-1993 (R) 01-05-1995
Spanje 25-06-1991 30-07-1993 (R) 01-05-1995
Naar boven