Verdrag

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek

Algemeen

Verdragsnummer 005115
Datum totstandkoming 06-11-1992
Plaats totstandkoming Madrid
Voorlopige toepassing 06-11-1992
In werking 01-12-1997
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 23584 (externe link)
Goedkeuringswet 1997, 503

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 06-11-1992 01-12-1997
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 06-11-1992 26-08-1997 (R) 01-12-1997
Duitsland 06-11-1992 (O) 01-12-1997
Frankrijk 06-11-1992 29-10-1997 (R) 01-12-1997
Griekenland 06-11-1992 29-10-1997 (R) 01-12-1997
Italië 06-11-1992 17-01-1995 (R) 01-12-1997
Luxemburg 06-11-1992 01-03-1994 (R) 01-12-1997
Nederlanden, het Koninkrijk der 06-11-1992 31-10-1997 (R) 01-12-1997
Portugal 06-11-1992 23-01-1995 (R) 01-12-1997
Spanje 06-11-1992 28-03-1994 (R) 01-12-1997
Naar boven