Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tot wijziging van het Protocol van ondertekening bij de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959 bij het NAVO-Verdrag nopens de rechtspositie der krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten, zoals gewijzigd door de Overeenkomst van 21 oktober 1971

Algemeen

Verdragsnummer 000537
Datum totstandkoming 18-05-1981
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 08-08-1982
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0005381

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 08-08-1982
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 18-05-1981 10-11-1981 (R) 08-08-1982
Canada 18-05-1981 09-10-1981 (R) 08-08-1982
Duitsland 18-05-1981 09-07-1982 (R) 08-08-1982
Frankrijk 18-05-1981 03-02-1982 (R) 08-08-1982
Nederlanden, het Koninkrijk der 18-05-1981 30-11-1981 (R) 08-08-1982
Verenigd Koninkrijk 18-05-1981 30-11-1981 (R) 08-08-1982
Verenigde Staten van Amerika 18-05-1981 08-03-1982 (R) 08-08-1982
Naar boven