Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten

Algemeen

Verdragsnummer 008833
Datum totstandkoming 03-08-1959
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-1963
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 1960, 37En, Du
  • 1961, 119vert. Ne
  • 1963, 99goedkeuring; inwerkingtreding
  • 1965, 216notawisselingen d.d. 21-10-1964 en 14-09-1965
  • 1968, 105notawisseling d.d. 14-03-1968
  • 1977, 42notawisseling d.d. 07-10-1976
  • 1990, 167HERDRUK verlenging Overeenkomst: briefwisseling d.d. 03-10-1990
  • 2004, 254notawisseling d.d. 13-07-2004
  • 2013, 26notawisseling d.d. 24-01-2013
  • 2021, 164notawisseling d.d. 25-11-2021
Kamerstuk 0000259286
Geconsolideerde tekst 0005381

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-1963
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 03-08-1959 15-05-1963 (R) 01-07-1963
Canada 03-08-1959 11-12-1961 (R) 01-07-1963
Duitsland 03-08-1959 01-06-1963 (R) 01-07-1963
Frankrijk 03-08-1959 11-01-1962 (R) 01-07-1963
Nederlanden, het Koninkrijk der 03-08-1959 10-09-1962 (R) 01-07-1963
Verenigd Koninkrijk 03-08-1959 09-07-1962 (R) 01-07-1963
Verenigde Staten van Amerika 03-08-1959 28-07-1961 (R) 01-07-1963

Moederverdrag(en)

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Overeenkomst ter uitvoering van artikel 45, vijfde lid van de Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten 03-08-1959 Bonn
Administratieve Overeenkomst ter uitvoering van artikel 60 van de Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten 03-08-1959 Bonn
Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de Nederlandse scholen welke in de Bondsrepubliek Duitsland ten behoeve van de aldaar gelegerde Nederlandse strijdmachten zijn opgericht 21-10-1964 Bonn
Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland houdende een administratieve overeenkomst inzake militaire tehuizen in de Bondsrepubliek Duitsland 14-09-1965 Bonn
Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland houdende een administratieve overeenkomst inzake militaire tehuizen in de Bondsrepubliek Duitsland 14-03-1968 Bonn
Overeenkomst betreffende de rechtspositie van het personeel van de staten van herkomst dat is verbonden aan een internationaal militair hoofdkwartier van de NAVO in de Bondsrepubliek Duitsland 07-02-1969 Bonn
Overeenkomst tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959 bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten 21-10-1971 Bonn
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering houdende een administratieve overeenkomst als bedoeld in artikel 71, vierde lid, van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-status verdrag 07-10-1976 Bonn
Overeenkomst tot wijziging van het Protocol van ondertekening bij de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959 bij het NAVO-Verdrag nopens de rechtspositie der krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten, zoals gewijzigd door de Overeenkomst van 21 oktober 1971 18-05-1981 Bonn
Briefwisseling tussen de Nederlandse, de Belgische, de Canadese, de Franse, de Amerikaanse en de Britse Regering, enerzijds, en de Duitse Bondsregering, anderzijds, houdende verlenging van het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten en de Aanvullende Overeenkomst betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten 25-09-1990 Bonn
Overeenkomst tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959 bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981 18-03-1993 Bonn
Administratieve Overeenkomst ter uitvoering van artikel 60 van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag nopens de rechtspositie der Krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse Krijgsmachten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971, 18 mei 1981 en 18 maart 1993 18-03-1993 Bonn
Overeenkomst ter uitvoering van artikel 45, eerste lid, van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971, 18 mei 1981 en 18 maart 1993, bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten 18-03-1993 Bonn
Verdrag tot wijziging van het Protocol van ondertekening bij de Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd door de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, tot aanvulling van de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie der krijgsmachten betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten 16-05-1994 Bonn
Notawisseling houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag 13-07-2004 Berlijn
Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag 24-01-2013 Berlijn
Naar boven