Verdrag

Protocol houdende wijziging van artikel 50(a) van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

Algemeen

Verdragsnummer 002218
Datum totstandkoming 16-10-1974
Plaats totstandkoming Montreal
Voorlopige toepassing
In werking 15-02-1980
Terugwerkende kracht
Buiten werking 28-11-2002
Tractatenblad
Kamerstuk 0000204300 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0005507

Opmerking

Het wijzigingsprotocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 15-02-1980 tot 28-11-2002.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 15-02-1980 28-11-2002
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba 01-01-1986 28-11-2002
CuraƧao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Kindverdrag(en)

Naar boven