Verdrag

Depositair

Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

Algemeen

Verdragsnummer 002378
Datum totstandkoming 02-10-1973
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-10-1977
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1980, 535
Geconsolideerde tekst 0002001

Gewaarmerkt afschrift

Opmerking

Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-03-1981 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-03-1981
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-01-1986
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 29-08-2011 (T) 01-11-2011
België 09-11-1976
Duitsland 31-01-1983 28-01-1987 (R) 01-04-1987
Estland 22-10-2001 (T) 01-01-2002
Frankrijk 18-12-1973 19-07-1977 (R) 01-10-1977
Griekenland 25-06-2003 25-06-2003 (R) 01-09-2003
Italië 06-02-1975 02-10-1981 (R) 01-01-1982
Japan 28-02-1986 05-06-1986 (R) 01-09-1986
Litouwen 11-06-2001 (T) 01-09-2001
Luxemburg 02-10-1973 13-10-1981 (R) 01-01-1982
Nederlanden, het Koninkrijk der 02-10-1973 12-12-1980 (R) 01-03-1981
Polen 13-02-1996 (T) 01-05-1996
Portugal 10-10-1973 17-12-1975 (R) 01-10-1977
Spanje 26-10-1982 04-07-1986 (R) 01-10-1986
Turkije 02-10-1973 23-08-1983 (R) 01-11-1983
Zwitserland 23-07-1975 18-05-1976 (R) 01-10-1977

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is 24-10-1956 's-Gravenhage

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen 23-11-2007 's-Gravenhage
Naar boven