Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is

Algemeen

Verdragsnummer 008454
Datum totstandkoming 24-10-1956
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-1962
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-
Goedkeuringswet 1962, 134
Geconsolideerde tekst 0001998

Gewaarmerkt afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 14-12-1962
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba 13-01-1987
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 17-10-1969 26-08-1970 (R) 25-10-1970
China
Duitsland 26-08-1959 02-11-1961 (R) 01-01-1962
Frankrijk 24-10-1956 02-05-1963 (R) 01-07-1963
Griekenland 24-10-1956
Italië 08-10-1958 22-02-1961 (R) 01-01-1962
Japan 10-02-1977 22-07-1977 (R) 20-09-1977
Liechtenstein 02-06-1972 (T) 18-02-1973
Luxemburg 24-10-1956 27-08-1958 (R) 01-01-1962
Nederlanden, het Koninkrijk der 24-10-1956 15-10-1962 (R) 14-12-1962
Noorwegen 24-10-1956
Oostenrijk 24-10-1956 24-06-1959 (R) 01-01-1962
Portugal 07-01-1958 06-12-1968 (R) 04-02-1969
Spanje 24-10-1956 27-03-1974 (R) 26-05-1974
Turkije 10-06-1970 28-02-1972 (R) 29-04-1972
Zwitserland 04-07-1963 18-11-1964 (R) 17-01-1965

Uitbreiding

China

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Macau SAR 20-12-1999

Portugal

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Macau (<20-12-1999) 20-12-1999

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen 02-10-1973 's-Gravenhage
Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen 23-11-2007 's-Gravenhage
Naar boven