Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Besluit van de Raad van Bestuur van 15 december 2020 tot wijziging van de regels 117 en 118 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 12/20)

Algemeen

Verdragsnummer 013822
Datum totstandkoming 15-12-2020
Plaats totstandkoming München
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 25En, Fr, vert. Ne; inwerkingtreding
Geconsolideerde tekst 0003819

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2021
Nederland (Bonaire) 01-01-2021
Nederland (Sint Eustatius) 01-01-2021
Nederland (Saba) 01-01-2021
Aruba
Curaçao 01-01-2021
Sint Maarten 01-01-2021

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) 05-10-1973 München
Naar boven