Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959 bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten

Algemeen

Verdragsnummer 002810
Datum totstandkoming 21-10-1971
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 18-01-1974
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 0000215637
Geconsolideerde tekst 0005381

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 18-01-1974
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 21-10-1971 19-12-1973 (R) 18-01-1974
Canada 21-10-1971 20-06-1972 (R) 18-01-1974
Duitsland 21-10-1971 27-09-1973 (R) 18-01-1974
Frankrijk 21-10-1971 10-05-1973 (R) 18-01-1974
Nederlanden, het Koninkrijk der 21-10-1971 20-11-1972 (R) 18-01-1974
Verenigd Koninkrijk 21-10-1971 02-06-1972 (R) 18-01-1974
Verenigde Staten van Amerika 21-10-1971 08-06-1972 (R) 18-01-1974
Naar boven