Verdrag

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Deense Regering inzake de uitbreiding van de gelding van de Aanvullende Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, ondertekend te Kopenhagen op 20 februari 1957, tot de Nederlandse Antillen

Algemeen

Verdragsnummer 003516
Datum totstandkoming 18-12-1967
Plaats totstandkoming Kopenhagen
Voorlopige toepassing
In werking 18-12-1967
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-01-1987
Tractatenblad

Opmerking

De notawisseling gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 18-12-1967 tot 01-01-1987.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba 01-01-1986 01-01-1987
CuraƧao
Sint Maarten
Naar boven