Verdrag

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen

Algemeen

Verdragsnummer 008481
Datum totstandkoming 20-02-1957
Plaats totstandkoming Kopenhagen
Voorlopige toepassing
In werking 29-01-1958
Terugwerkende kracht 01-01-1954
Buiten werking 06-03-1998
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1957, 438

Opmerking

De Overeenkomst gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 04-10-1961, met terugwerkende kracht vanaf 01-01-1958, tot 01-01-1987.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 29-01-1958 01-01-1954 06-03-1998
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba 01-01-1986 01-01-1987
CuraƧao
Sint Maarten

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Notawisseling betreffende de uitbreiding van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen tot de Nederlandse Antillen 27-06-1960 Kopenhagen
Aanvullende Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, ondertekend te Kopenhagen op 20 februari 1957 20-01-1966 's-Gravenhage
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Deense Regering inzake de uitbreiding van de gelding van de Aanvullende Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, ondertekend te Kopenhagen op 20 februari 1957, tot de Nederlandse Antillen 18-12-1967 Kopenhagen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 01-07-1996 Kopenhagen
Naar boven