Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73, lid 4, artikel 74, lid 5, en artikel 75, lid 3, van verordening nr.4 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers

Algemeen

Verdragsnummer 004669
Datum totstandkoming 27-06-1963
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 28-11-1963
Terugwerkende kracht 01-01-1959
Buiten werking 01-01-2003
Tractatenblad

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 28-11-1963 01-01-1959 01-01-2003
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven