Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Administratieve Overeenkomst ter uitvoering van artikel 60 van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag nopens de rechtspositie der Krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse Krijgsmachten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971, 18 mei 1981 en 18 maart 1993

Algemeen

Verdragsnummer 005338
Datum totstandkoming 18-03-1993
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 29-03-1998
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0001080

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 29-03-1998
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 18-03-1993
Canada 18-03-1993 29-03-1995 (R) 29-03-1998
Duitsland 18-03-1993 20-12-1994 (R) 29-03-1998
Frankrijk 18-03-1993
Nederlanden, het Koninkrijk der 18-03-1993
Verenigd Koninkrijk 18-03-1993 09-02-1995 (R) 29-03-1998
Verenigde Staten van Amerika 18-03-1993
Naar boven