Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tot wijziging van het Protocol van ondertekening bij de Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd door de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, tot aanvulling van de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie der krijgsmachten betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten

Algemeen

Verdragsnummer 005439
Datum totstandkoming 16-05-1994
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 05-06-1998
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 24101
Geconsolideerde tekst 0005381

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 05-06-1998
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 16-05-1994 27-02-1997 (R) 05-06-1998
Canada 16-05-1994 29-03-1995 (R) 05-06-1998
Duitsland 16-05-1994 03-01-1995 (R) 05-06-1998
Frankrijk 16-05-1994 06-05-1998 (R) 05-06-1998
Nederlanden, het Koninkrijk der 16-05-1994 17-04-1995 (R) 05-06-1998
Verenigd Koninkrijk 16-05-1994 09-01-1995 (R) 05-06-1998
Verenigde Staten van Amerika 16-05-1994 08-05-1996 (R) 05-06-1998
Naar boven