Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

Algemeen

Verdragsnummer 007367
Datum totstandkoming 09-09-1996
Plaats totstandkoming Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-2009
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
 • 1996, 293Ne, Fr, Du
 • 1997, 97correcties Ne
 • 2010, 180Ne herziene Verdrag; goedkeuring; inwerkingtreding
 • 2010, 260correcties Ne; wijziging d.d. 02-12-2009; correctie inwerkingtreding art. 6
 • 2011, 4wijziging d.d. 08-06-2010
 • 2011, 246wijzigingen d.d. 02-12-2009 en 18-03-2010; inwerkingtreding
 • 2013, 9correcties Fr; wijzigingen d.d. 28-06-2012; inwerkingtreding
 • 2017, 11wijzigingen d.d. 12-12-2013, 30-6-2015, 18-12-2015 en 18-6-2016; inwerkingtreding
 • 2018, 23wijzigingen CDNI 2017-I-4 en CDNI 2017-I-5 van 22-06-2017; inwerkingtreding CDNI 2017-I-5
 • 2019, 14wijziging CDNI 2016-II-4, CDNI 2016-II-5 dd 15-12-2016, CDNI 2018-I-2 dd 21-06-2018; iwt
 • 2020, 25Ne. CDNI 2017-II-1 (corr) dd 15-12-2017; CDNI 2018-II-4 (wijz.)/2018-II-5 (corr) dd 13-12-2018; iwt
 • 2020, 65correctie rubriek D
Kamerstuk kst-
Goedkeuringswet 1998, 687
Geconsolideerde tekst 0001441

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-2009
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 09-09-1996 22-09-2009 (R) 01-11-2009
Duitsland 09-09-1996 10-03-2004 (R) 01-11-2009
Frankrijk 09-09-1996 15-09-2005 (R) 01-11-2009
Luxemburg 09-09-1996 14-05-2002 (R) 01-11-2009
Nederlanden, het Koninkrijk der 09-09-1996 10-07-2000 (R) 01-11-2009
Zwitserland 09-09-1996 16-07-1998 (R) 01-11-2009

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Wijziging van Aanhangsel III van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 02-12-2009 Straatsburg
Wijziging van Aanhangsel IV van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 02-12-2009 Straatsburg
Wijziging van Aanhangsel V van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 18-03-2010 Straatsburg
Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 08-06-2010 Brussel
Wijzigingen van Bijlagen 1 en 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 28-06-2012 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2013-II-4) 12-12-2013 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2013-II-6) 12-12-2013 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2015-I-3) 30-06-2015 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2015-II-3) 18-12-2015 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-I-5) 28-06-2016 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-II-4) 15-12-2016 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-II-5) 15-12-2016 Straatsburg
Wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart en van de Uitvoeringsregeling van dit Verdrag (Besluit CDNI 2017-I-4) 22-06-2017 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2017-I-5) 22-06-2017 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2018-I-2) 21-06-2018 Straatsburg
Wijzigingen van Aanhangsel I (Model voor het olie-afgifteboekje) behorende bij de Uitvoeringsregeling in Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2018-II-4) 13-12-2018 Straatsburg
Naar boven