Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

Algemeen

Verdragsnummer 007367
Datum totstandkoming 09-09-1996
Plaats totstandkoming Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-2009
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
 • 1996, 293Ne, Fr, Du
 • 1997, 97correcties Ne; Fr, vert. Ne Besluit d.d. 25-04-1996
 • 2010, 180Ne herziene Verdrag; goedkeuring; inwerkingtreding
 • 2010, 260correcties Ne; Ne wijz. d.d. 02-12-2009 + inwerkingtreding; correctie voorlopige toepassing art. 6
 • 2011, 246Ne wijzigingen d.d. 02-12-2009 en 18-03-2010 + inwerkingtreding
 • 2011, 4Ne wijziging d.d. 08-06-2010 + inwerkingtreding
 • 2013, 9correcties Fr; Ne wijzigingen d.d. 28-06-2012+ inwerkingtreding
 • 2017, 11Ne wijzigingen d.d. 12-12-2013, 30-6-2015, 18-12-2015 en 18-6-2016 + inwerkingtreding
 • 2018, 23Ne wijzigingen CDNI 2017-I-4 en CDNI 2017-I-5 d.d. 22-06-2017; inwerkingtreding CDNI 2017-I-5
 • 2019, 14Ne wijziging CDNI 2016-II-4, CDNI 2016-II-5 d.d. 15-12-2016, CDNI 2018-I-2 d.d. 21-06-2018 + inwt.
 • 2020, 25Ne CDNI 2017-II-1 (corr) dd 15-12-2017; CDNI 2018-II-4 (wijz.)/2018-II-5 (corr) dd 13-12-2018 + inwt
 • 2020, 65correctie goedkeuring Besluiten CDNI 2018-II-4, CDNI 2017-II-1 en CDNI 2018-II-5
 • 2022, 80Ne CDNI 2019-II-4 + 5 (corr); wijz 2020-I-2, 2020-II-3, 2021-I-5, 6 + 7, 2022-I-4, 5 + 7; inw.tr
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1998, 687
Geconsolideerde tekst 0001441

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-2009
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 09-09-1996 22-09-2009 (R) 01-11-2009
Duitsland 09-09-1996 10-03-2004 (R) 01-11-2009
Frankrijk 09-09-1996 15-09-2005 (R) 01-11-2009
Luxemburg 09-09-1996 14-05-2002 (R) 01-11-2009
Nederlanden, het Koninkrijk der 09-09-1996 10-07-2000 (R) 01-11-2009
Zwitserland 09-09-1996 16-07-1998 (R) 01-11-2009

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Wijziging van Aanhangsel III van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 02-12-2009 Straatsburg
Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 08-06-2010 Brussel
Wijziging van Aanhangsel IV van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 02-12-2009 Straatsburg
Wijziging van Aanhangsel V van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 18-03-2010 Straatsburg
Wijzigingen van Bijlagen 1 en 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 28-06-2012 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2013-II-4) 12-12-2013 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2013-II-6) 12-12-2013 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2015-I-3) 30-06-2015 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2015-II-3) 18-12-2015 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-I-5) 28-06-2016 Straatsburg
Wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart en van de Uitvoeringsregeling van dit Verdrag (Besluit CDNI 2017-I-4) 22-06-2017 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2017-I-5) 22-06-2017 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-II-4) 15-12-2016 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-II-5) 15-12-2016 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2018-I-2) 21-06-2018 Straatsburg
Wijzigingen van Aanhangsel I (Model voor het olie-afgifteboekje) behorende bij de Uitvoeringsregeling in Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2018-II-4) 13-12-2018 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2020-II-3) 15-12-2020 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2020-I-2) 01-07-2020 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-5) 22-06-2021 Straatsburg
Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-6) 22-06-2021 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-7) 22-06-2021 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-4) 22-06-2022 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-5) 22-06-2022 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-7) 22-06-2022 Straatsburg
Naar boven