Verdrag

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

Algemeen

Verdragsnummer 007367
Datum totstandkoming 09-09-1996
Plaats totstandkoming Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-2009
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1998, 687
Geconsolideerde tekst 0001441

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-2009
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 09-09-1996 22-09-2009 (R) 01-11-2009
Duitsland 09-09-1996 10-03-2004 (R) 01-11-2009
Frankrijk 09-09-1996 15-09-2005 (R) 01-11-2009
Luxemburg 09-09-1996 14-05-2002 (R) 01-11-2009
Nederlanden, het Koninkrijk der 09-09-1996 10-07-2000 (R) 01-11-2009
Zwitserland 09-09-1996 16-07-1998 (R) 01-11-2009

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Wijziging van Aanhangsel III van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 02-12-2009 Straatsburg
Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 08-06-2010 Brussel
Wijziging van Aanhangsel IV van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 02-12-2009 Straatsburg
Wijziging van Aanhangsel V van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 18-03-2010 Straatsburg
Wijzigingen van Bijlagen 1 en 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 28-06-2012 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2013-II-4) 12-12-2013 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2013-II-6) 12-12-2013 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2015-I-3) 30-06-2015 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2015-II-3) 18-12-2015 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-I-5) 28-06-2016 Straatsburg
Wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart en van de Uitvoeringsregeling van dit Verdrag (Besluit CDNI 2017-I-4) 22-06-2017 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2017-I-5) 22-06-2017 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-II-4) 15-12-2016 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2016-II-5) 15-12-2016 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2018-I-2) 21-06-2018 Straatsburg
Wijzigingen van Aanhangsel I (Model voor het olie-afgifteboekje) behorende bij de Uitvoeringsregeling in Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2018-II-4) 13-12-2018 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2020-II-3) 15-12-2020 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2020-I-2) 01-07-2020 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-5) 22-06-2021 Straatsburg
Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-6) 22-06-2021 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-7) 22-06-2021 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-4) 22-06-2022 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-5) 22-06-2022 Straatsburg
Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-7) 22-06-2022 Straatsburg
Wijziging van de artikelen 3.01, 3.03 en 3.04 van de Uitvoeringsregeling van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2023-I-3) 21-06-2023 Straatsburg
Wijziging van de artikelen 6.03, 7.04 en 7.09 alsmede van Aanhangsel IV behorende bij de Uitvoeringsregeling van het CDNI van de Uitvoeringsregeling van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2023-I-5) 21-06-2023 Straatsburg
Naar boven