Verdrag

Overeenkomst nopens de verkeerstekens ter aanduiding van werken op de weg, houdende wijziging van de Europese Overeenkomst van 16 september 1950 tot aanvulling van het Verdrag nopens het wegverkeer van 1949 en het Protocol nopens de verkeerstekens van 1949

Algemeen

Verdragsnummer 008368
Datum totstandkoming 16-12-1955
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Geconsolideerde tekst 0005607

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 16-12-1955 28-05-1956 (R)
Frankrijk 16-12-1955 (O)
Griekenland 16-12-1955
Heilige Stoel 01-10-1956 (T)
Hongarije 30-07-1962 (T)
Italië 12-02-1958 (T)
Luxemburg 16-12-1955 03-06-1957 (R)
Montenegro 23-10-2006 (VG)
Nederlanden, het Koninkrijk der 16-12-1955 31-01-1958 (R)
Oostenrijk 16-12-1955
Polen 29-10-1958 (T)
Servië 12-03-2001 (VG)
Slovenië 06-07-1992 (VG)
Spanje 09-06-1960 (T)
Verenigd Koninkrijk 16-05-1966 (T)
Naar boven