Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Europese Overeenkomst houdende aanvulling van het Verdrag nopens het Wegverkeer en het Protocol nopens de verkeerstekens, ondertekend te Genève op 19 september 1949

Algemeen

Verdragsnummer 007615
Datum totstandkoming 16-09-1950
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 20-12-1953
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0005607

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 20-12-1953
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 16-09-1950 23-04-1954 (R) 23-04-1954
Frankrijk 16-09-1950 (O) 20-12-1953
Griekenland 01-07-1952 (T) 20-12-1953
Heilige Stoel 01-10-1956 (T) 01-10-1956
Hongarije 30-07-1962 (T) 30-07-1962
Italië 30-03-1957 (T) 30-03-1957
Joegoslavië (< 25-06-1991) 16-09-1950 (O) 20-12-1953
Liechtenstein 02-03-2020 (T) 02-06-2021
Luxemburg 16-09-1950 17-10-1952 (R) 20-12-1953
Montenegro 23-10-2006 (VG) 03-06-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 04-12-1952 (O) 20-12-1953
Oostenrijk 28-06-1951 02-11-1955 (R) 02-11-1955
Polen 29-10-1958 (T) 29-10-1958
Servië 12-03-2001 (VG) 27-04-1992
Spanje 09-06-1960 (T) 09-06-1960
Verenigd Koninkrijk 16-05-1966 (T) 16-05-1966

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag nopens het wegverkeer 19-09-1949 Genève
Naar boven