Verdrag

Europese Overeenkomst houdende aanvulling van het Verdrag nopens het Wegverkeer en het Protocol nopens de verkeerstekens, ondertekend te Genève op 19 september 1949

Algemeen

Verdragsnummer 007615
Datum totstandkoming 16-09-1950
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 20-12-1953
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0005607

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 20-12-1953
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 16-09-1950 23-04-1954 (R) 23-04-1954
Frankrijk 16-09-1950 (O) 20-12-1953
Griekenland 01-07-1952 (T) 20-12-1953
Heilige Stoel 01-10-1956 (T) 01-10-1956
Hongarije 30-07-1962 (T) 30-07-1962
Italië 30-03-1957 (T) 30-03-1957
Joegoslavië (< 25-06-1991) 16-09-1950 (O) 20-12-1953
Liechtenstein 02-03-2020 (T) 02-06-2021
Luxemburg 16-09-1950 17-10-1952 (R) 20-12-1953
Montenegro 23-10-2006 (VG) 03-06-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 04-12-1952 (O) 20-12-1953
Oostenrijk 28-06-1951 02-11-1955 (R) 02-11-1955
Polen 29-10-1958 (T) 29-10-1958
Servië 12-03-2001 (VG) 27-04-1992
Spanje 09-06-1960 (T) 09-06-1960
Verenigd Koninkrijk 16-05-1966 (T) 16-05-1966

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag nopens het wegverkeer 19-09-1949 Genève
Naar boven