Verdrag

Depositair

Verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Algemeen

Verdragsnummer 008410
Datum totstandkoming 01-06-1956
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1959, 255
Geconsolideerde tekst 0001999

Gewaarmerkt afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 01-06-1956 28-03-1962 (R)
Frankrijk 12-06-1956 30-07-1963 (R)
Luxemburg 01-06-1956
Nederlanden, het Koninkrijk der 20-09-1956 23-10-1959 (R)
Spanje 12-04-1957
Naar boven