Verdrag

Depositair

Verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Depositaire mededelingen m.b.t.

Nederlanden, het Koninkrijk der

04-03-1965

By an instrument dated 4 March 1965 the Government of the Kingdom of the Netherlands notified its intention to bring the Convention into force with regard to the Netherlands Antilles, in accordance with article 12, paragraph 2, of the Convention.

26-04-1965

By an instrument dated 26 April 1965 the Government of the Kingdom of the Netherlands notified its intention to bring the Convention into force with regard to Surinam, in accordance with article 12, paragraph 2, of the Convention.

Naar boven