Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 45, vijfde lid van de Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten

Algemeen

Verdragsnummer 008835
Datum totstandkoming 03-08-1959
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-1963
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 0000259286
Geconsolideerde tekst 0005303

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-1963
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 03-08-1959 15-05-1963 (R) 01-07-1963
Canada 03-08-1959 11-12-1961 (R) 01-07-1963
Duitsland 03-08-1959 01-06-1963 (R) 01-07-1963
Frankrijk 03-08-1959 11-01-1962 (R) 01-07-1963
Nederlanden, het Koninkrijk der 03-08-1959 10-09-1962 (R) 01-07-1963
Verenigd Koninkrijk 03-08-1959 09-07-1962 (R) 01-07-1963
Verenigde Staten van Amerika 03-08-1959 28-07-1961 (R) 01-07-1963
Naar boven