Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Algemeen

Verdragsnummer
011690
Datum totstandkoming
13-12-2007
Plaats totstandkoming
Lissabon
Voorlopige toepassing
In werking
01-12-2009
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
2008, 11
2010, 43
2010, 174
2010, 245
2012, 9
2012, 146
2015, 4
2016, 98
Kamerstuk
31384
Goedkeuringswet
2008, 301
Geconsolideerde tekst
0001507

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-12-2009
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 13-12-2007 15-10-2008 (R) 01-12-2009
Bulgarije 13-12-2007 28-04-2008 (R) 01-12-2009
Cyprus 13-12-2007 26-08-2008 (R) 01-12-2009
Denemarken 13-12-2007 29-05-2008 (R) 01-12-2009
Duitsland 13-12-2007 25-09-2009 (R) 01-12-2009
Estland 13-12-2007 23-09-2008 (R) 01-12-2009
Finland 13-12-2007 30-09-2008 (R) 01-12-2009
Frankrijk 13-12-2007 14-02-2008 (R) 01-12-2009
Griekenland 13-12-2007 12-08-2008 (R) 01-12-2009
Hongarije 13-12-2007 06-02-2008 (R) 01-12-2009
Ierland 13-12-2007 23-10-2009 (R) 01-12-2009
Italië 13-12-2007 08-08-2008 (R) 01-12-2009
Letland 13-12-2007 16-06-2008 (R) 01-12-2009
Litouwen 13-12-2007 26-08-2008 (R) 01-12-2009
Luxemburg 13-12-2007 21-07-2008 (R) 01-12-2009
Malta 13-12-2007 06-02-2008 (R) 01-12-2009
Nederlanden, het Koninkrijk der 13-12-2007 11-09-2008 (R) 01-12-2009
Oostenrijk 13-12-2007 13-05-2008 (R) 01-12-2009
Polen 13-12-2007 12-10-2009 (R) 01-12-2009
Portugal 13-12-2007 17-06-2008 (R) 01-12-2009
Roemenië 13-12-2007 11-03-2008 (R) 01-12-2009
Slovenië 13-12-2007 24-04-2008 (R) 01-12-2009
Slowakije 13-12-2007 24-06-2008 (R) 01-12-2009
Spanje 13-12-2007 08-10-2008 (R) 01-12-2009
Tsjechië 13-12-2007 13-11-2009 (R) 01-12-2009
Verenigd Koninkrijk 13-12-2007 16-07-2008 (R) 01-12-2009
Zweden 13-12-2007 10-12-2008 (R) 01-12-2009

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .