Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Verdrag betreffende de Europese Unie

Algemeen

Verdragsnummer
004918
Datum totstandkoming
07-02-1992
Plaats totstandkoming
Maastricht
Voorlopige toepassing
In werking
01-11-1993
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1992, 74
1993, 51
1993, 159
1994, 28
1997, 74
1998, 12
2003, 151
2004, 122
2007, 114
2008, 53
2010, 41
2010, 248
2012, 182
Kamerstuk
22647
Goedkeuringswet
1992, 692
Geconsolideerde tekst
0001507

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-11-1993
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 07-02-1992 10-12-1992 (R) 01-11-1993
Bulgarije 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Cyprus 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Denemarken 07-02-1992 17-06-1993 (R) 01-11-1993
Duitsland 07-02-1992 13-10-1993 (R) 01-11-1993
Estland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Finland 01-01-1995 (T) 01-01-1995
Frankrijk 07-02-1992 04-11-1992 (R) 01-11-1993
Griekenland 07-02-1992 03-11-1992 (R) 01-11-1993
Hongarije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Ierland 07-02-1992 23-11-1992 (R) 01-11-1993
Italië 07-02-1992 05-12-1992 (R) 01-11-1993
Kroatië 01-07-2013 (T) 01-07-2013
Letland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Litouwen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Luxemburg 07-02-1992 28-08-1992 (R) 01-11-1993
Malta 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Nederlanden, het Koninkrijk der 07-02-1992 28-12-1992 (R) 01-11-1993
Oostenrijk 01-01-1995 (T) 01-01-1995
Polen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Portugal 07-02-1992 16-02-1993 (R) 01-11-1993
Roemenië 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Slovenië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Slowakije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Spanje 07-02-1992 31-12-1992 (R) 01-11-1993
Tsjechië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Verenigd Koninkrijk 07-02-1992 02-08-1993 (R) 01-11-1993
Zweden 01-01-1995 (T) 01-01-1995

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 18-04-1951 Parijs
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 25-03-1957 Rome
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) 25-03-1957 Rome
Europese Akte 28-02-1986 's-Gravenhage / Luxemburg

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten van de Europese Unie) en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, betreffende de toetreding van het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie 24-06-1994 Korfoe
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten 02-10-1997 Amsterdam
Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten 26-02-2001 Nice
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie 16-04-2003 Athene
Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie 25-04-2005 Luxemburg
Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 13-12-2007 Lissabon
Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen 23-06-2010 Brussel
Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie 09-12-2011 Brussel

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .