Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Notawisseling houdende een overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot beëindiging van het op 18 april 2001 te Berlijn totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, en de op 21 januari 1969 te 's-Gravenhage totstandgekomen Overeenkomst inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid

Algemeen

Verdragsnummer 012097
Datum totstandkoming 04-02-2010
Plaats totstandkoming Berlijn
Voorlopige toepassing
In werking 28-10-2010
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk kst-32484-1
Geconsolideerde tekst 0005637

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 28-10-2010
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven