Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag

Algemeen

Verdragsnummer 012509
Datum totstandkoming 24-01-2013
Plaats totstandkoming Berlijn
Voorlopige toepassing
In werking 24-01-2013
Terugwerkende kracht 01-01-2010
Buiten werking
Tractatenblad 2013, 26Ne, Du; inwerkingtreding
Kamerstuk
Geconsolideerde tekst 0001673

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 24-01-2013 01-01-2010
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven