Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen

Algemeen

Verdragsnummer
001294
Datum totstandkoming
08-08-1843
Plaats totstandkoming
Maastricht
Voorlopige toepassing
In werking
03-10-1843
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1974, 188
1976, 145
1977, 76
1981, 238
1983, 46
Staatsblad
1844, 12
Geconsolideerde tekst
0006026

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
03-10-1843
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden 19-04-1839 Londen

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Additioneel artikel gevoegd bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, gesloten te Maastricht op 8 augustus 1843 27-09-1843 's-Gravenhage
Proces-verbaal houdende enkele wijzigingen van paragraaf 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 133 van het Proces-verbaal beschrijvende de grens tussen Nederland en België bij het verdrag van 8 augustus 1843 01-05-1847 Antwerpen
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België omtrent de grensscheiding tussen de beide Rijken in het Zwin 15-03-1869 Sluis
Verklaring tussen Nederland en België nopens de grensregeling tussen de beide landen in het kanaal van Gent naar Terneuzen 05-01-1888 Brussel
Regeling ter vervanging van artikel 104 § 2 van het Proces-verbaal van 8 augustus 1843 23-03-1905 's-Gravenhage
Proces-Verbaal van afbakening van de Rijksgrens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tussen de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische gemeenten Poppel, Weelde, Baarle-Hertog, Turnhout, Baarle-Hertog, Merksplas, Baarle-Hertog, Wortel, Minderhout, Baarle-Hertog, Minderhout en Meerle met uitzondering van alle enclaves van de gemeente Baarle-Hertog gelegen binnen de gemeentelijke begrenzing van Baarle-Nassau 26-04-1974 Turnhout
Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot wijziging van artikel 12 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding 20-08-1976 's-Gravenhage
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk België tot wijziging van artikel 34 van de Overeenkomst betreffende de grensscheiding en het Reglement voor het plaatsen van grenspalen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België 18-09-1981 Brussel
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot wijziging van de grens in het Kanaal van Terneuzen naar Gent 06-01-1993 Brussel
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet 28-11-2016 Amsterdam

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .