Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Briefwisseling tussen de Nederlandse, de Belgische, de Canadese, de Franse, de Amerikaanse en de Britse Regering, enerzijds, en de Duitse Bondsregering, anderzijds, houdende verlenging van het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten en de Aanvullende Overeenkomst betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten

Algemeen

Verdragsnummer 004226
Datum totstandkoming 25-09-1990
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 03-10-1990
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 0000033327
Geconsolideerde tekst 0004688

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 03-10-1990
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven