Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten

Algemeen

Verdragsnummer 007711
Datum totstandkoming 19-06-1951
Plaats totstandkoming Londen
Voorlopige toepassing
In werking 23-08-1953
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
 • 1951, 114En, Fr incl. verklaring Be, Ne, Lux
 • 1953, 10vert. Ne; PV d.d. 04-04-1952; briefwisseling met VK en Be
 • 1954, 81goedkeuring, inwerkingtreding
 • 1963, 98partijgegevens
 • 1965, 215notawisseling d.d. 05-06-1964
 • 1980, 163notawisseling d.d. 08-05-1978
 • 1990, 166notawisseling d.d. 25-09-1990
 • 1991, 157notawisseling d.d. 23-09-1991
 • 1994, 224briefwisseling d.d. 12-09-1994 tot wijziging Overeenkomst d.d. 25-09-1990
 • 1994, 256vert. Ne briefwisseling d.d. 12-09-1994
 • 1996, 326goedkeuring, inwerkingtreding briefwisseling d.d. 12-09-1994
 • 2001, 28partijgegevens
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1953, 438
Geconsolideerde tekst 0004785

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 18-12-1953
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 19-06-1951 27-02-1953 (R) 23-08-1953
Bulgarije 04-10-2004 (T) 03-11-2004
Canada 19-06-1951 28-08-1953 (R) 27-09-1953
Denemarken 19-06-1951 28-05-1955 (R) 27-06-1955
Duitsland 01-06-1963 (T) 01-07-1963
Estland 26-11-2004 (T) 26-12-2004
Frankrijk 19-06-1951 29-09-1952 (R) 23-08-1953
Griekenland 26-07-1954 (T) 25-08-1954
Hongarije 21-01-2000 (T) 20-02-2000
IJsland 19-06-1951 15-05-2007 (R) 14-06-2007
Italië 19-06-1951 22-12-1955 (R) 21-01-1956
Letland 02-08-2004 (T) 01-09-2004
Litouwen 21-07-2004 (T) 20-08-2004
Luxemburg 19-06-1951 19-03-1954 (R) 18-04-1954
Nederlanden, het Koninkrijk der 19-06-1951 18-11-1953 (R) 18-12-1953
Noorwegen 19-06-1951 24-02-1953 (R) 23-08-1953
Polen 21-09-1999 (T) 21-10-1999
Portugal 19-06-1951 22-11-1955 (R) 22-12-1955
Roemenië 04-11-2004 (T) 04-12-2004
Slovenië 28-09-2004 (T) 28-10-2004
Slowakije 13-09-2004 (T) 13-10-2004
Spanje 10-08-1987 (T) 09-09-1987
Tsjechië 31-10-2000 (T) 30-11-2000
Turkije 18-05-1954 (T) 17-06-1954
Verenigd Koninkrijk 19-06-1951 13-05-1954 (R) 12-06-1954
Verenigde Staten van Amerika 19-06-1951 24-07-1953 (R) 23-08-1953

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Protocol nopens de rechtspositie van internationale militaire hoofdkwartieren, ingesteld uit hoofde van het Noord-Atlantisch Verdrag 28-08-1952 Parijs
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Engelse Regering inzake voorlopige uitvoering van artikel VIII van het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten 11-09-1952 Londen
Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten 03-08-1959 Bonn
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering houdende een overeenkomst inzake het gebruik van formulieren overeenkomstig artikel XI, vierde lid, van het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten 05-06-1964 's-Gravenhage
Overeenkomst betreffende de rechtspositie van het personeel van de staten van herkomst dat is verbonden aan een internationaal militair hoofdkwartier van de NAVO in de Bondsrepubliek Duitsland 07-02-1969 Bonn
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Canadese Regering houdende een overeenkomst inzake het gebruik van formulieren overeenkomstig artikel XI, vierde lid, van het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten 08-05-1978 's-Gravenhage
Briefwisseling tussen de Nederlandse, de Belgische, de Canadese, de Franse, de Amerikaanse en de Britse Regering, enerzijds, en de Duitse Bondsregering, anderzijds, houdende verlenging van het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten en de Aanvullende Overeenkomst betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten 25-09-1990 Bonn
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada, enerzijds, en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, anderzijds, houdende een overeenkomst inzake een aanvullende regeling in de zin van artikel 4, letter c, van de overeenkomst vervat in de brieven van 25 september 1990 23-09-1991 Bonn
Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag van 19 juni 1951 tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten met betrekking tot de in het Koninkrijk der Nederlanden gestationeerde Duitse strijdkrachten 06-10-1997 Bergen (Duitsland)
Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de voorrechten en immuniteiten van de NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A) 17-12-2003 Brussel
Naar boven