Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag betreffende de Europese Unie

Algemeen

Verdragsnummer 004918
Datum totstandkoming 07-02-1992
Plaats totstandkoming Maastricht
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-1993
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
 • 1992, 74Ne
 • 1993, 51Ne; Besluit regelingen uitsluitend van toepassing op Denemarken 12-12-1992; goedkeuring
 • 1993, 159inwerkingtreding
 • 1994, 28correctie Trb. 1992,74 betreffende art. 73 D
 • 1997, 74correcties tekst
 • 1998, 12geconsolideerde versie
 • 2003, 151wijziging statuten ESCB en ECB 21-03-2003, tekst geconsolideerde versie
 • 2004, 122wijziging statuten ESCB en ECB 21-03-2003: goedkeuring en inwerkingtreding
 • 2007, 11401-01-2007 inwerkingtreding wijzigingen tekst ivm toetreding Bulgarije en Roemenië
 • 2008, 53geconsolideerde versie ivm Verdrag van Lissabon, Handvest Grondrechten
 • 2010, 41wijziging Verdrag per 01-12-2009; Ne, Besluit 20-12-2007, inwerkingtreding Handvest
 • 2010, 248wijziging Protocol zetels Europees Parlement 23-06-2010
 • 2012, 182Verordening d.d. 11-08-2012 tot wijziging Protocol Statuut HvJ
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1992, 692
Geconsolideerde tekst 0001507

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-1993
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 07-02-1992 10-12-1992 (R) 01-11-1993
Bulgarije 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Cyprus 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Denemarken 07-02-1992 17-06-1993 (R) 01-11-1993
Duitsland 07-02-1992 13-10-1993 (R) 01-11-1993
Estland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Finland 01-01-1995 (T) 01-01-1995
Frankrijk 07-02-1992 04-11-1992 (R) 01-11-1993
Griekenland 07-02-1992 03-11-1992 (R) 01-11-1993
Hongarije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Ierland 07-02-1992 23-11-1992 (R) 01-11-1993
Italië 07-02-1992 05-12-1992 (R) 01-11-1993
Kroatië 01-07-2013 (T) 01-07-2013
Letland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Litouwen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Luxemburg 07-02-1992 28-08-1992 (R) 01-11-1993
Malta 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Nederlanden, het Koninkrijk der 07-02-1992 28-12-1992 (R) 01-11-1993
Oostenrijk 01-01-1995 (T) 01-01-1995
Polen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Portugal 07-02-1992 16-02-1993 (R) 01-11-1993
Roemenië 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Slovenië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Slowakije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Spanje 07-02-1992 31-12-1992 (R) 01-11-1993
Tsjechië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Verenigd Koninkrijk 07-02-1992 02-08-1993 (R) 01-11-1993
Zweden 01-01-1995 (T) 01-01-1995

Moederverdrag(en)

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten van de Europese Unie) en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, betreffende de toetreding van het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie 24-06-1994 Korfoe
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten 02-10-1997 Amsterdam
Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten 26-02-2001 Nice
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie 16-04-2003 Athene
Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie 25-04-2005 Luxemburg
Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 13-12-2007 Lissabon
Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen 23-06-2010 Brussel
Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie 09-12-2011 Brussel
Naar boven