Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Vierde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de regeling van aanspraken, die door Nederlandse werknemers tussen 13 mei 1940 en 1 september 1945 op grond van de Duitse sociale verzekering zijn verkregen

Algemeen

Verdragsnummer 008471
Datum totstandkoming 21-12-1956
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 11-05-1959
Terugwerkende kracht 01-11-1952
Buiten werking
Tractatenblad
  • 1957, 18Ne, Du
  • 1959, 65goedkeuring; inwerkingtreding met terugwerkende kracht
  • 1993, 44Du, vert. Ne notawisseling d.d. 22-01-1993
  • 1994, 191inwerkingtreding notawisseling d.d. 22-01-1993
Kamerstuk kst-
Geconsolideerde tekst 0005256

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 11-05-1959 01-11-1952
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Naar boven