Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering

Algemeen

Verdragsnummer 007667
Datum totstandkoming 29-03-1951
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-1952
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-01-2003
Tractatenblad
  • 1951, 57Ne, Du
  • 1952, 133goedkeuring; inwerkingtreding
  • 1954, 158eerste technisch akkoord d.d. 18-06-1954 en inwerkingtreding
  • 1956, 137Overeenkomst ouderdomsuitkeringen d.d. 30-08-1955 en inwerkingtreding
  • 1959, 61buitenwerkingtreding punt 10 Slotprotocol
  • 1962, 102buitenwerkingtreding Overeenkomst 30-08-1955
  • 2002, 235buitenwerkingtreding
  • 2010, 100buitenwerkingtreding artt. 17, 18, 19 en 21 Eerste Technisch Akkoord d.d. 18-06-1954
Kamerstuk kst-
Goedkeuringswet 1952, 161

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-1952 01-01-2003
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Eerste Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de betaling van renten over de tijd vóór het in werking treden van het Verdrag 29-03-1951 Bonn
Tweede Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de verzekering van mijnwerkers en de met dezen gelijkgestelden 29-03-1951 Bonn
Derde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende aanspraken ingevolge de sociale verzekering van de Nederlandse werknemers, die op grond van ambtelijke arbeidsbemiddeling in de periode van 1940 tot en met 1945 in Duitsland werkzaam zijn geweest 29-03-1951 Bonn
Eerste Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering 18-06-1954 's-Gravenhage
Overeenkomst inzake de verstrekking van uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening (ouderdomsuitkeringen) 30-08-1955 's-Gravenhage
Tweede Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake Sociale Verzekering van 29 maart 1951 betreffende de toepassing van de bepalingen van Titel II van de Tweede Aanvullende Overeenkomst van 29 maart 1951 ten aanzien van mijnbeambten, die verzekerd zijn of verzekerd zijn geweest bij de Nederlandse verzekeringsinstellingen voor mijnbeambten 10-01-1956 Bonn
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering houdende een overeenkomst tot toepasselijkverklaring op het "Land" Berlijn van het Verdrag inzake sociale verzekering 27-11-1956 Bonn
Vierde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de regeling van aanspraken, die door Nederlandse werknemers tussen 13 mei 1940 en 1 september 1945 op grond van de Duitse sociale verzekering zijn verkregen 21-12-1956 's-Gravenhage
Vijfde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de betaling van renten over de tijd vóór het in werking treden van het Verdrag 21-12-1956 's-Gravenhage
Zesde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de toepassing van de Duitse wettelijke regeling inzake de ouderdomsvoorziening voor landbouwers 24-05-1965 's-Gravenhage
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen 18-04-2001 Berlijn
Naar boven